Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTMã thủ tụcTên thủ tụcLĩnh vựcTải về
1Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa.(cấp xã)đường thủy nội địa
2Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa.(cấp xã)đường thủy nội địa
3Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên (cấp xã)hòa giải cơ sở
4Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã)hòa giải cơ sở
5Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã)hòa giải cơ sở
6Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã)hòa giải cơ sở
7Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã)hòa giải cơ sở
8Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã)hòa giải cơ sở
9Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩngười có công
10Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họngười có công
11Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiếnngười có công
12Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiếnngười có công
13Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhânngười có công
14Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùngngười có công
15Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩngười có công
16Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩngười có công
17Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạngngười có công
18Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đàyngười có công
19Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binhngười có công
20Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiếnngười có công
21Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiếnngười có công
22Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩngười có công
23Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trầnngười có công
24Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trườngMôi trường
25Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trườngMôi trường