Thủ tục hành chính

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường

Cơ quan Công bố/Công khai

UBND tỉnh Thanh Hóa

Mã thủ tục

T-THA-287816-TT

Cấp thực hiện

Cấp Xã

Lĩnh vực

Môi trường

Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, UBND cấp xã.

2. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

UBND cấp xã có ý kiến bằng văn bản. Trường hợp không có văn bản phản hồi được coi là chấp thuận việc thực hiện dự án.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, UBND cấp xã.

2. Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện

Không quy định 

Thành phần hồ sơ

- Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến;

- Một (01) báo cáo ĐTM của dự án. 

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản quy định

Mẫu PHỤ LỤC 2 TT27.2015.doc

 

Mẫu PHỤ LỤC 2.5 TT27.2015.doc

 

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn mười (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Chủ dự án.

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ủy ban nhân dân cấp xã

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, UBND cấp xã. 

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Văn bản phản hồi về việc thực hiện dự án đến chủ dự án.

Căn cứ pháp lý của TTHC

·         Luật 55/2014/QH13

·         Nghị định 18/2015/NĐ-CP

·         Thông tư 27/2015/TT-BTNMT

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không quy định 

Đánh giá tác động TTHC

Không có thông tin