Hội LHPN xã Thiệu Thành hưởng ứng phong trào sản xuất vụ đông

Ngày 10/10/2020 10:02:25

Hội LHPN xã Thiệu Thành hưởng ứng phong trào sản xuất vụ đông

Hội Liên H iệp Phụ nữ xã Thiệu Thành

hưởng ứng phong trào sản xuất vụ đông năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐU ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Đảng ủy xã Thiệu Thành về chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2020, kế hoạch chỉ đạo và giao chỉ tiêu sản xuất vụ đông của Ban chỉ đạo sản xuất xã Thiệu Thành.

Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và nhân dân trong xã tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế đạt tiêu chí nông thôn mới, hội viên các chi hội phụ nữ đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường với các việc làm cụ thể như: chăm sóc, cắt tỉa, nhổ có các tuyến đường hoa thay thế cỏ dại, quét dọn đường làng ngõ xóm và thực hiện tốt phong trào “5 không, 3 sạch” do Trung ương hội LHPN phát động.

Xác định công tác phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó sản xuất vụ đông là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần làm tăng năng suất, sản lượng trong năm.

Với phương châm: nhà nhà làm vụ đông, người người làm vụ đông, Hội LHPN xã Thiệu Thành phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ tích cực tham gia sản xuất vụ đông, mỗi cán bộ hội viên phụ nữ sản xuất từ 2 sào cây vụ đông trở lên, góp phần cùng toàn xã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu sản xuất vụ đông năm 2020.

Trong những ngày qua Ban thường vụ hội Phụ nữ đã cùng với ban chấp hành các chi hội tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên sản xuất vụ đông. Đến thời điểm này đã có rất nhiều gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ sản xuất được từ 5 sào cây vụ đông trở lên: chi hội Thành Sơn có gia đình chị Yến Vi làm được trên 1 mẫu cây vụ đông, chị Cằm Hoàng 5 sào, chị Thuê Chí 5 sào, chị Quyên Luận 5 sào, chi hội Thành Thượng có chị Tuấn Từ 5 sào, chị Ngoan Yên 5 sào, chi hội Thành Đông có gia đình chị Sáu Chính 6 sào, chị Bình Lễ 5 sào, chi hội Thành Bảo có chị Sáu Xuân 6 sào, chị Nhiễu Lâm 6 sào, chi hội Thành Tiến có chị Lan Hùng làm được một mẫu tư cây vụ đông, chị Hân Hướng 5 sào, chị Làn Chí 5 sào, chị Hương Dũng 5 sào, thôn Thành Đức có hộ chị Thủy Tuyên làm một mẫu tư, chị Huệ Phẩm một mẫu hai, chị Hồng Châm 8 sào, chị Ngoan Chí 8 sào, chị Hàng Hùng 8 sào, chị Thơm Long 7 sào, chị Hoa Cửu 5 sào, chị Hường Hải 5 sào, chị Hải Sự 5 sào, chị Ngọc Dũng 5 sào, chị Hiền Điệp 5 sào, chị Châm Thuấn 5 sào, chi hội Thành Giang có hộ chị Lan Thứ làm được 5 sào và rất nhiều các hộ gia đình hội viên, cán bộ phụ nữ làm được từ 3-4 sào cây vụ đông.

UBND xã, BTV hội LHPN xã xin được ghi nhận và biểu dương các gia đình cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia sản xuất vụ đông và đạt kết quả tốt. Đồng thời kêu gọi cán bộ hội viên phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh công tác sản xuất vụ đông với tinh thần khẩn trương và đầy trách nhiệm. Góp phần tích cực cùng với toàn xã hoàn thành chỉ tiêu sản xuất vụ đông năm 2020.

Hội LHPN xã Thiệu Thành hưởng ứng phong trào sản xuất vụ đông

Đăng lúc: 10/10/2020 10:02:25 (GMT+7)

Hội LHPN xã Thiệu Thành hưởng ứng phong trào sản xuất vụ đông

Hội Liên H iệp Phụ nữ xã Thiệu Thành

hưởng ứng phong trào sản xuất vụ đông năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐU ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Đảng ủy xã Thiệu Thành về chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2020, kế hoạch chỉ đạo và giao chỉ tiêu sản xuất vụ đông của Ban chỉ đạo sản xuất xã Thiệu Thành.

Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và nhân dân trong xã tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế đạt tiêu chí nông thôn mới, hội viên các chi hội phụ nữ đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường với các việc làm cụ thể như: chăm sóc, cắt tỉa, nhổ có các tuyến đường hoa thay thế cỏ dại, quét dọn đường làng ngõ xóm và thực hiện tốt phong trào “5 không, 3 sạch” do Trung ương hội LHPN phát động.

Xác định công tác phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó sản xuất vụ đông là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần làm tăng năng suất, sản lượng trong năm.

Với phương châm: nhà nhà làm vụ đông, người người làm vụ đông, Hội LHPN xã Thiệu Thành phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ tích cực tham gia sản xuất vụ đông, mỗi cán bộ hội viên phụ nữ sản xuất từ 2 sào cây vụ đông trở lên, góp phần cùng toàn xã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu sản xuất vụ đông năm 2020.

Trong những ngày qua Ban thường vụ hội Phụ nữ đã cùng với ban chấp hành các chi hội tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên sản xuất vụ đông. Đến thời điểm này đã có rất nhiều gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ sản xuất được từ 5 sào cây vụ đông trở lên: chi hội Thành Sơn có gia đình chị Yến Vi làm được trên 1 mẫu cây vụ đông, chị Cằm Hoàng 5 sào, chị Thuê Chí 5 sào, chị Quyên Luận 5 sào, chi hội Thành Thượng có chị Tuấn Từ 5 sào, chị Ngoan Yên 5 sào, chi hội Thành Đông có gia đình chị Sáu Chính 6 sào, chị Bình Lễ 5 sào, chi hội Thành Bảo có chị Sáu Xuân 6 sào, chị Nhiễu Lâm 6 sào, chi hội Thành Tiến có chị Lan Hùng làm được một mẫu tư cây vụ đông, chị Hân Hướng 5 sào, chị Làn Chí 5 sào, chị Hương Dũng 5 sào, thôn Thành Đức có hộ chị Thủy Tuyên làm một mẫu tư, chị Huệ Phẩm một mẫu hai, chị Hồng Châm 8 sào, chị Ngoan Chí 8 sào, chị Hàng Hùng 8 sào, chị Thơm Long 7 sào, chị Hoa Cửu 5 sào, chị Hường Hải 5 sào, chị Hải Sự 5 sào, chị Ngọc Dũng 5 sào, chị Hiền Điệp 5 sào, chị Châm Thuấn 5 sào, chi hội Thành Giang có hộ chị Lan Thứ làm được 5 sào và rất nhiều các hộ gia đình hội viên, cán bộ phụ nữ làm được từ 3-4 sào cây vụ đông.

UBND xã, BTV hội LHPN xã xin được ghi nhận và biểu dương các gia đình cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia sản xuất vụ đông và đạt kết quả tốt. Đồng thời kêu gọi cán bộ hội viên phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh công tác sản xuất vụ đông với tinh thần khẩn trương và đầy trách nhiệm. Góp phần tích cực cùng với toàn xã hoàn thành chỉ tiêu sản xuất vụ đông năm 2020.