Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề" Bác Hồ với Thanh Hóa- Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh"

Đăng lúc: 29/07/2019 (GMT+7)
100%

Sáng 15/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề" Bác Hồ với Thanh Hóa- Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh" do Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo- chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt. Tại điểm cầu huyện Thiệu Hóa, đồng chí Hoàng Văn Toản- TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Toán, Phó BTTT H ủy; Trịnh Văn Súy - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Trưởng, phó các phòng, ban, Chủ tịch MTTQ và trưởng, phó các đoàn thể cấp huyện.

Với kiến thức uyên thâm, phương pháp trình bày mạch lạc, khoa học cùng những câu chuyện sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt cho cán bộ chủ chốt của cán bộ tỉnh Thanh Hóa 3 vấn đề cốt lõi nhất trong chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Thứ nhất, tình cảm của Bác với Thanh Hóa qua lịch sử những lần Bác về thăm và sự quan tâm của Bác với Thanh Hóa; Thứ hai, Bản di chúc thiêng liêng của Bác và 50 năm thực hiện di chúc của Bác của cán bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Thứ ba, những việc sắp tới của Thanh Hóa trong phát triển kinh tế, xã hội và chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp. GS.TS Hoàng Chí Bảo nêu rõ, sau 50 năm, những tư tưởng cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc của Người là Quốc bảo. Toàn bộ Di chúc là niềm tin, sự lạc quan mãnh liệt vào cách mạng, giải phóng miền Nam và sau khi chiến tranh kết thúc, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Bản Di chúc chứa đựng và kết tinh tất cả những giá trị cao quý về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. GS.TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh: Trong suốt 50 năm qua, căn cứ vào thực tiễn của tỉnh qua nhiều thời kỳ, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khắc phục khuyết điểm được Bác chỉ ra và thực hiện nghiêm 5 lời thề mà toàn Đảng, toàn Quân, toàn Dân ta nguyện hoàn thành Di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong lễ truy điệu Người đó là: Nén đau thương biến thành sức mạnh, quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam, giữ vững từng tấc đất, biển đảo quê hương; Kiên trì lý tưởng cách mạng giữ gìn độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam; Giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình; Làm tất cả vì hạnh phúc của nhân dân; Nguyện học tập, làm theo đạo đức trong sáng mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần, kiệm,liêm chính, chí công, vô tư suốt đời vì dân vì nước. Đảng bộ chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần rất lớn cả sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; đóng góp có hiệu quả vào công cuộc đổi mới đất nước.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Trịnh văn Chiến Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo thống kê của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về số lượng người tham gia học tập và nghe nội dung chuyên đề, trong đó toàn tỉnh có 56 điểm cầu do Tỉnh ủy triệu tập với tổng số cán bộ tham gia là 6535 đồng chí. Số điểm học tập tại các đơn vị, các huyện trong tỉnh là 2977 điểm học tập với số lượng cán bộ, Đảng viên và nhân dân tham gia là trên 600.666 người, số liệu trên đã thể hiện sự quan tâm theo dõi học tập rất lớn của cán bộ, Đảng viên và nhân dân với nội dung chuyên đề, cũng như thể hiện tình cảm với Bác Hồ kính yêu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí cán bộ, Đảng viên và nhân dân cần nghe lại, nghiên cứu lại các nội dung chuyên đề đã học tập, từ đó mỗi đồng chí cán bộ, Đảng viên liên hệ với nhiệm vụ, đánh giá lại công việc được giao đã tổ chức thực hiện như thế nào, kết quả như đến đâu và mục tiêu thực hiện. Nhân dân trong tỉnh tiếp tục có sự tự nghiên cứu, cùng với cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển mà toàn tỉnh đang thực hiện, mà cụ thể là các mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 và 2020 để hoàn thành các mục tiêu phát triển mà Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Đảng bộ tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết phát huy tiềm năng thế mạnh, thi đua xây dựng Tỉnh nhà phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, ANQP, xây dựng Đảng vững mạnh, phấn đấu xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như lời Bác Hồ hằng mong muốn khi về thăm Thanh Hóa. Đồng chí cũng đã cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của Giáo sư Hoàng Chí Bảo với tỉnh Thanh Hóa trong suốt thời gian qua.
Lê Hương
Đài TT Thiệu Hóa

Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề" Bác Hồ với Thanh Hóa- Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh"

Đăng lúc: 29/07/2019 (GMT+7)
100%

Sáng 15/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề" Bác Hồ với Thanh Hóa- Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh" do Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo- chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt. Tại điểm cầu huyện Thiệu Hóa, đồng chí Hoàng Văn Toản- TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Toán, Phó BTTT H ủy; Trịnh Văn Súy - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Trưởng, phó các phòng, ban, Chủ tịch MTTQ và trưởng, phó các đoàn thể cấp huyện.

Với kiến thức uyên thâm, phương pháp trình bày mạch lạc, khoa học cùng những câu chuyện sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt cho cán bộ chủ chốt của cán bộ tỉnh Thanh Hóa 3 vấn đề cốt lõi nhất trong chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Thứ nhất, tình cảm của Bác với Thanh Hóa qua lịch sử những lần Bác về thăm và sự quan tâm của Bác với Thanh Hóa; Thứ hai, Bản di chúc thiêng liêng của Bác và 50 năm thực hiện di chúc của Bác của cán bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Thứ ba, những việc sắp tới của Thanh Hóa trong phát triển kinh tế, xã hội và chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp. GS.TS Hoàng Chí Bảo nêu rõ, sau 50 năm, những tư tưởng cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc của Người là Quốc bảo. Toàn bộ Di chúc là niềm tin, sự lạc quan mãnh liệt vào cách mạng, giải phóng miền Nam và sau khi chiến tranh kết thúc, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Bản Di chúc chứa đựng và kết tinh tất cả những giá trị cao quý về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. GS.TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh: Trong suốt 50 năm qua, căn cứ vào thực tiễn của tỉnh qua nhiều thời kỳ, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khắc phục khuyết điểm được Bác chỉ ra và thực hiện nghiêm 5 lời thề mà toàn Đảng, toàn Quân, toàn Dân ta nguyện hoàn thành Di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong lễ truy điệu Người đó là: Nén đau thương biến thành sức mạnh, quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam, giữ vững từng tấc đất, biển đảo quê hương; Kiên trì lý tưởng cách mạng giữ gìn độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam; Giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình; Làm tất cả vì hạnh phúc của nhân dân; Nguyện học tập, làm theo đạo đức trong sáng mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần, kiệm,liêm chính, chí công, vô tư suốt đời vì dân vì nước. Đảng bộ chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần rất lớn cả sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; đóng góp có hiệu quả vào công cuộc đổi mới đất nước.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Trịnh văn Chiến Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo thống kê của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về số lượng người tham gia học tập và nghe nội dung chuyên đề, trong đó toàn tỉnh có 56 điểm cầu do Tỉnh ủy triệu tập với tổng số cán bộ tham gia là 6535 đồng chí. Số điểm học tập tại các đơn vị, các huyện trong tỉnh là 2977 điểm học tập với số lượng cán bộ, Đảng viên và nhân dân tham gia là trên 600.666 người, số liệu trên đã thể hiện sự quan tâm theo dõi học tập rất lớn của cán bộ, Đảng viên và nhân dân với nội dung chuyên đề, cũng như thể hiện tình cảm với Bác Hồ kính yêu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí cán bộ, Đảng viên và nhân dân cần nghe lại, nghiên cứu lại các nội dung chuyên đề đã học tập, từ đó mỗi đồng chí cán bộ, Đảng viên liên hệ với nhiệm vụ, đánh giá lại công việc được giao đã tổ chức thực hiện như thế nào, kết quả như đến đâu và mục tiêu thực hiện. Nhân dân trong tỉnh tiếp tục có sự tự nghiên cứu, cùng với cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển mà toàn tỉnh đang thực hiện, mà cụ thể là các mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 và 2020 để hoàn thành các mục tiêu phát triển mà Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Đảng bộ tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết phát huy tiềm năng thế mạnh, thi đua xây dựng Tỉnh nhà phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, ANQP, xây dựng Đảng vững mạnh, phấn đấu xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như lời Bác Hồ hằng mong muốn khi về thăm Thanh Hóa. Đồng chí cũng đã cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của Giáo sư Hoàng Chí Bảo với tỉnh Thanh Hóa trong suốt thời gian qua.
Lê Hương
Đài TT Thiệu Hóa

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT