Tin về công tác sản xuất vụ đông

Đăng lúc: 17/09/2021 (GMT+7)
100%

BÀI TUYÊN TRUYỀN

VỀ CÔNG TÁC SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2021

Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn xã

Vụ Đông là vụ sản xuất hàng hóa quan trọng mang lại thu nhập cao cho người dân, nhất là trongh bối cảnh tác động của dịch Covid -19. Hiện nay nhân dân đang khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn lúa vụ mùa gieo trồng cây màu vụ đông, bước vào thu hoạch thì gặp thời tiết bất thường, mưa nhiều, những ngày gần đây thời tiết âm u, kèm theo mưa rãi rác trong ngày dẫn đến tiến độ thu hoạch chậm. Nhưng đây cũng là thời tiết thuận lợi để gieo trồng cây vụ đông. Bước vào vụ đông với khí thế mới, quyết tâm, giành một vụ đông thắng lợi cả về diện tích, năng suất, sản lượng và đạt kinh tế hiệu quả cao vì vụ đông mới trở thành vụ sản xuất chính đem lại hiệu quả và tăng thu nhập cho bà con nông dân, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên đất canh tác, tạo ra sản phẩm thu hoạch cho hộ gia đình.

Sản xuất vụ đông còn làm chuyển biến nhận thức và làm thay đổi tư duy của người nông dân trong việc sản xuất hàng hóa, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và từng bước thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, sản xuất vụ đông vẫn tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng ủy, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và đặc biệt là sự tích cực, chủ động của hộ viên hội phụ nữ, hội nông dân .... về nhận thức được tầm quan trọng của vụ đông trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, cũng như mục tiêu phát triển nông nghiệp.

Vụ đông năm 2020 -2021 toàn xã gieo trồng được 117.32 ha đạt 97,76% kế hoạch. Trong đó Cây ngô lấy hạt ( ngô thương phẩm) : 40.58 ha ;Cây ngô ngọt: 30.1 ha ; Cây đậu tương : 0.51 ha; Cây khoai lang: 6.09 ha;Cây ớt đông: 24.56 ha;Cây rau màu khác: 15.48 ha

· Tổng giá trị cây vụ đông năm 2020-2021 đạt 24.949,3 triệu đồng

Toàn xã có 350 hội viên và nhân dân tham gia, với công tác tuyên truyền vận động mỗi gia đình hội viên và nhân dân làm từ 1-2 sào, đã có nhiều gia đình hội viên và nhân dân làm từ 3-5 sào, đặc biệt có một số gia đình là từ 1 mẫu, đây cũng chính là nguồn động viên, nguồn lực để thúc đẩy phong trào làm cây vụ đông nhằm tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.

Về định hướng sản xuất vụ đông năm 2021 – 2022 theo chỉ tiêu huyện giao là 105 ha. Kế hoạch của xã phấn đấu là 120 ha. Trong đó ngô ngọt, nếp là 26 ha, ngô thương phẩm 34 ha, ớt 35 ha, khoai lang 10 ha, rau màu khác 15 ha.

Đến thời điểm hiện tại nhân dân đã gieo trồng được: 42.7 ha

Trong đó có một số hộ làm được từ 4-5 sào trở lên như Hộ Chị Thiết Dược, Hộ chị Chiến Quý, Hộ Chị lan Thứ Thành Giang, Hộ anh Phẩm Thành Đức, Hộ Bà Sáu xuân Thành Bảo, Hộ Anh Quyền Thành Thiện, Hộ Anh từ Thành Thượng ..... và một số hộ khác đã tích cực làm cây vụ đông.

Kính thưa toàn thể nhân dân! Để có thể hoàn thành được chỉ tiêu giao và kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2021 – 2022, thời vụ gieo trồng cây vụ đông đến ngày 30/9/2021. Để hội viên và nhân dân trồng hết diện tích rất mong bà con nhân dân trong xã phát huy tích cực vai trò trách nhiệm của mình tham gia sản xuất vụ đông với phong trào nhà nhà thi đua, hội viên thi đua để hoàn thành chỉ tiêu giao vụ đông năm 2021 – 2022.

Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã!

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông, Xã Thiệu Thành đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực gieo trồng các loại cây màu theo hướng sản xuất cây trồng truyền thống và cây trồng mới có hiệu quả cao. Phấn đấu hoàn thành diện tích cây vụ đông ưa ấm và tiếp tục trồng các cây đông muộn như: khoai tây, khoai lang và rau màu các loại. Đặc biệt ưu tiên mở rộng diện tích các loại rau, củ, quả có đầu ra ổn định và cho hiệu quả kinh tế cao. UBND xã đề nghị HTX nông nghiệp tăng cường liên kết sản xuất, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm như: ngô ngọt, xuất khẩu ớt, ... đảm bảo đầu ra ổn định, giúp người nông dân yên tâm sản xuất. Cùng với đó là chủ động cung ứng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng đảm bảo chất lượng và nguồn nước tưới phục vụ nhân dân sản xuất.

Người viết bài

Công chức địa chính NN

Lê Thị Ngân

Tin về công tác sản xuất vụ đông

Đăng lúc: 17/09/2021 (GMT+7)
100%

BÀI TUYÊN TRUYỀN

VỀ CÔNG TÁC SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2021

Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn xã

Vụ Đông là vụ sản xuất hàng hóa quan trọng mang lại thu nhập cao cho người dân, nhất là trongh bối cảnh tác động của dịch Covid -19. Hiện nay nhân dân đang khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn lúa vụ mùa gieo trồng cây màu vụ đông, bước vào thu hoạch thì gặp thời tiết bất thường, mưa nhiều, những ngày gần đây thời tiết âm u, kèm theo mưa rãi rác trong ngày dẫn đến tiến độ thu hoạch chậm. Nhưng đây cũng là thời tiết thuận lợi để gieo trồng cây vụ đông. Bước vào vụ đông với khí thế mới, quyết tâm, giành một vụ đông thắng lợi cả về diện tích, năng suất, sản lượng và đạt kinh tế hiệu quả cao vì vụ đông mới trở thành vụ sản xuất chính đem lại hiệu quả và tăng thu nhập cho bà con nông dân, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên đất canh tác, tạo ra sản phẩm thu hoạch cho hộ gia đình.

Sản xuất vụ đông còn làm chuyển biến nhận thức và làm thay đổi tư duy của người nông dân trong việc sản xuất hàng hóa, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và từng bước thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, sản xuất vụ đông vẫn tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng ủy, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và đặc biệt là sự tích cực, chủ động của hộ viên hội phụ nữ, hội nông dân .... về nhận thức được tầm quan trọng của vụ đông trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, cũng như mục tiêu phát triển nông nghiệp.

Vụ đông năm 2020 -2021 toàn xã gieo trồng được 117.32 ha đạt 97,76% kế hoạch. Trong đó Cây ngô lấy hạt ( ngô thương phẩm) : 40.58 ha ;Cây ngô ngọt: 30.1 ha ; Cây đậu tương : 0.51 ha; Cây khoai lang: 6.09 ha;Cây ớt đông: 24.56 ha;Cây rau màu khác: 15.48 ha

· Tổng giá trị cây vụ đông năm 2020-2021 đạt 24.949,3 triệu đồng

Toàn xã có 350 hội viên và nhân dân tham gia, với công tác tuyên truyền vận động mỗi gia đình hội viên và nhân dân làm từ 1-2 sào, đã có nhiều gia đình hội viên và nhân dân làm từ 3-5 sào, đặc biệt có một số gia đình là từ 1 mẫu, đây cũng chính là nguồn động viên, nguồn lực để thúc đẩy phong trào làm cây vụ đông nhằm tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.

Về định hướng sản xuất vụ đông năm 2021 – 2022 theo chỉ tiêu huyện giao là 105 ha. Kế hoạch của xã phấn đấu là 120 ha. Trong đó ngô ngọt, nếp là 26 ha, ngô thương phẩm 34 ha, ớt 35 ha, khoai lang 10 ha, rau màu khác 15 ha.

Đến thời điểm hiện tại nhân dân đã gieo trồng được: 42.7 ha

Trong đó có một số hộ làm được từ 4-5 sào trở lên như Hộ Chị Thiết Dược, Hộ chị Chiến Quý, Hộ Chị lan Thứ Thành Giang, Hộ anh Phẩm Thành Đức, Hộ Bà Sáu xuân Thành Bảo, Hộ Anh Quyền Thành Thiện, Hộ Anh từ Thành Thượng ..... và một số hộ khác đã tích cực làm cây vụ đông.

Kính thưa toàn thể nhân dân! Để có thể hoàn thành được chỉ tiêu giao và kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2021 – 2022, thời vụ gieo trồng cây vụ đông đến ngày 30/9/2021. Để hội viên và nhân dân trồng hết diện tích rất mong bà con nhân dân trong xã phát huy tích cực vai trò trách nhiệm của mình tham gia sản xuất vụ đông với phong trào nhà nhà thi đua, hội viên thi đua để hoàn thành chỉ tiêu giao vụ đông năm 2021 – 2022.

Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã!

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông, Xã Thiệu Thành đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực gieo trồng các loại cây màu theo hướng sản xuất cây trồng truyền thống và cây trồng mới có hiệu quả cao. Phấn đấu hoàn thành diện tích cây vụ đông ưa ấm và tiếp tục trồng các cây đông muộn như: khoai tây, khoai lang và rau màu các loại. Đặc biệt ưu tiên mở rộng diện tích các loại rau, củ, quả có đầu ra ổn định và cho hiệu quả kinh tế cao. UBND xã đề nghị HTX nông nghiệp tăng cường liên kết sản xuất, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm như: ngô ngọt, xuất khẩu ớt, ... đảm bảo đầu ra ổn định, giúp người nông dân yên tâm sản xuất. Cùng với đó là chủ động cung ứng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng đảm bảo chất lượng và nguồn nước tưới phục vụ nhân dân sản xuất.

Người viết bài

Công chức địa chính NN

Lê Thị Ngân

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT