Xã Thiệu Thành tích cực chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ Mùa 2018

Đăng lúc: 07/06/2019 (GMT+7)
100%

Thời điểm hiện nay, cùng với các địa phương trên địa bàn toàn huyện xã Thiệu Thành đang tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2018.

Theo lãnh đạo UBND xã Thiệu Thành cho biết: vụ Chiêm Xuân vừa qua, toàn xã đã gieo trồng được tổng diện tích là 308ha bằng các loại giống như: Nhị Ưu 986, VT 404, Thái xuyên 111, trong đó xã đã liên kết sản xuất 50 ha lúa giống Đài Thơm, Kim Cương với công ty giống cây trồng TW. Theo đánh giá năng xuất bình quân cả xã đạt đạt 82 tạ/ ha.
IMG_0408.JPG
Cây Ngô ngọt liên kết sản xuất với công ty Đồng Giao Ninh Bình trên địa bàn xã Thiệu Thành
Cùng với cây lúa xã Thiệu Thành cũng đã liên kết với công ty Đồng Giao Ninh Bình trồng cây ngô ngọt với diện tích 10 ha, năng xuất đạt 1 tấn/sào, cây ớt xuất khẩu 5ha, năng xuất đạt 6tạ/1 sào. Trong vụ mùa này, xã Thiệu thành cung ứng cho nhân dân gần 10 ha giống lúa Thiên Ưu 8, Q5, Lam Sơn 8 để gieo cấy 275ha, trong đó múa lai chiếm 80%, diện tích còn lại được cấy bằng giống lúa thuần. Thời điểm này, nông dân trên địa bàn xã đã gieo mạ, cày bừa đất để chuẩn bị gieo cấy, đồng thời chỉ đạo HTXNN mở các lớp tập huấn hướng dẫn, kỹ thuật, phương pháp gieo trồng, chăm sóc đối với cây mạ, cây lúa để sản xuất mùa vụ kịp thời vụ. Xã cũng liên kết với công ty phân bón Lâm thao, công ty Sông Danh, công ty Việt Nhật cung ứng phân bón đảm bảo chất lượng cho bà con nông dân để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Khuyến cáo bà con nông dân phun phòng trừ các loại sâu bệnh cho mạ trước khi chuyển ra gieo cấy.
IMG_0418.JPG
IMG_0421.JPG
Nông dân xã Thiệu Thành chuẩn bị gieo cấy vụ mùa 2018
Xã Thiệu Thành cũng đã triển khai các phương án PCTT%TKCN 2018 và bổ sung vật tư còn thiếu như: Rồng thép, 10 khối cát, 100 bạt rứa và 50 phên líp... để đảm bảo chỉ tiêu huyện giao và tập kết đúng nơi quy định. Bên cạnh đó xã cũng đã chuẩn bị 25 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết như: thuốc, dầu thắp sáng, phương tiện cấp cứu trong mùa mưa bão. Tuyên truyền vận động nhân dân dự trữ lương thực, thực phẩm từ 5 đến 7 ngày đảm bảo sẵn sàng ứng phó khi bão lũ sảy ra. Xã cũng đã tổ chức tập huấn cho các lực lượng canh đê, lực lượng xung kích cơ động, lực lượng cứu thương... đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã để mọi người, mọi nhà tham gia thực hiện. Ngoài ra xã Thiệu Thành cũng đã xây dựng phương án di dời dân và thành lập ban TKCC khi có mưa bão xảy ra.
Nguồn Coongt TTĐT Thiệu Hóa

Xã Thiệu Thành tích cực chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ Mùa 2018

Đăng lúc: 07/06/2019 (GMT+7)
100%

Thời điểm hiện nay, cùng với các địa phương trên địa bàn toàn huyện xã Thiệu Thành đang tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2018.

Theo lãnh đạo UBND xã Thiệu Thành cho biết: vụ Chiêm Xuân vừa qua, toàn xã đã gieo trồng được tổng diện tích là 308ha bằng các loại giống như: Nhị Ưu 986, VT 404, Thái xuyên 111, trong đó xã đã liên kết sản xuất 50 ha lúa giống Đài Thơm, Kim Cương với công ty giống cây trồng TW. Theo đánh giá năng xuất bình quân cả xã đạt đạt 82 tạ/ ha.
IMG_0408.JPG
Cây Ngô ngọt liên kết sản xuất với công ty Đồng Giao Ninh Bình trên địa bàn xã Thiệu Thành
Cùng với cây lúa xã Thiệu Thành cũng đã liên kết với công ty Đồng Giao Ninh Bình trồng cây ngô ngọt với diện tích 10 ha, năng xuất đạt 1 tấn/sào, cây ớt xuất khẩu 5ha, năng xuất đạt 6tạ/1 sào. Trong vụ mùa này, xã Thiệu thành cung ứng cho nhân dân gần 10 ha giống lúa Thiên Ưu 8, Q5, Lam Sơn 8 để gieo cấy 275ha, trong đó múa lai chiếm 80%, diện tích còn lại được cấy bằng giống lúa thuần. Thời điểm này, nông dân trên địa bàn xã đã gieo mạ, cày bừa đất để chuẩn bị gieo cấy, đồng thời chỉ đạo HTXNN mở các lớp tập huấn hướng dẫn, kỹ thuật, phương pháp gieo trồng, chăm sóc đối với cây mạ, cây lúa để sản xuất mùa vụ kịp thời vụ. Xã cũng liên kết với công ty phân bón Lâm thao, công ty Sông Danh, công ty Việt Nhật cung ứng phân bón đảm bảo chất lượng cho bà con nông dân để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Khuyến cáo bà con nông dân phun phòng trừ các loại sâu bệnh cho mạ trước khi chuyển ra gieo cấy.
IMG_0418.JPG
IMG_0421.JPG
Nông dân xã Thiệu Thành chuẩn bị gieo cấy vụ mùa 2018
Xã Thiệu Thành cũng đã triển khai các phương án PCTT%TKCN 2018 và bổ sung vật tư còn thiếu như: Rồng thép, 10 khối cát, 100 bạt rứa và 50 phên líp... để đảm bảo chỉ tiêu huyện giao và tập kết đúng nơi quy định. Bên cạnh đó xã cũng đã chuẩn bị 25 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết như: thuốc, dầu thắp sáng, phương tiện cấp cứu trong mùa mưa bão. Tuyên truyền vận động nhân dân dự trữ lương thực, thực phẩm từ 5 đến 7 ngày đảm bảo sẵn sàng ứng phó khi bão lũ sảy ra. Xã cũng đã tổ chức tập huấn cho các lực lượng canh đê, lực lượng xung kích cơ động, lực lượng cứu thương... đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã để mọi người, mọi nhà tham gia thực hiện. Ngoài ra xã Thiệu Thành cũng đã xây dựng phương án di dời dân và thành lập ban TKCC khi có mưa bão xảy ra.
Nguồn Coongt TTĐT Thiệu Hóa
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT