Đăng lúc 12 ngày trước · 8 lượt xem
Đăng lúc 12 ngày trước · 11 lượt xem
Đăng lúc 22 ngày trước · 8 lượt xem

Truyền hình thiệu hóa

Bản tin nội bộ

Đăng lúc 18 ngày trước · 6 lượt xem

Xây dựng thôn NTM kiểu mẫu

Thôn Thành Đông đẩy mạnh thực hiện tiêu chí Thôn kiểu mẫu

Đăng lúc 1 tháng trước · 39 lượt xem

tuyên truyền PL

Thông tin có điền kiện tiếp cận PL

Đăng lúc 2 tháng trước · 32 lượt xem

tuyên truyền pháp luật

danh mục công khai chuẩn tiếp cận PL

Đăng lúc 2 tháng trước · 22 lượt xem

tuyên truyền pháp luật

thông báo niêm yết công khai công nhận xã chuẩn tiếp cận PL

Đăng lúc 2 tháng trước · 20 lượt xem

Danh mục các thông tin phải công khai

tuyên truyền danh mục luật tiếp cận thông tin

Đăng lúc 2 tháng trước · 60 lượt xem
Đăng lúc 2 tháng trước · 32 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT