Sản xuất vụ đông 2021

Đăng lúc: 12/11/2021 (GMT+7)
100%

Thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã, nhằm hoàn thành được mục tiêu phát triển kinh tế năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ - Hội đồng nhân dân xã. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2001. Đảng ủy xã Thiệu Thành đã thống nhất ban hành nghị quyết chuyên đề về sản xuất vụ đông năm 2021 với nhiều chỉ tiêu quan trọng. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được của sản xuất vụ đông năm 2020, vụ đông năm 2020 xã đã gieo trồng được trên 140 ha cây vụ đông giá trị sản xuất đạt 24, 990 đồng đạt 176 % kế hoạch. Với kinh nghiệm sẵn có và tiềm năng lợi thế về đất đai; vụ đông năm 2021 xã thiệu thành đã xây dựng kế hoạch, mục tiêu phấn đấu hoàn thành 120ha cây trồng vụ đông trở lên gia trị thu nhập đạt 17 tỷ đồng, trong đó bao gồm các loại cây trồng như cây ngô ngọt, ngô thương phẩm, ớt, khoai lang, đậu tương và các loại rau màu khác.
vụ đông.jpg
Để thực hiện được mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đẩy mạnh gieo trồng cây vụ đông, UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai công tác sản xuất vụ đông và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn từ rất sớm,ngày 15 tháng 9 năm 2021 đã tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá kết quả triển khai và tổ chức thực hiện. Một trong những giải pháp đã và đang được quan tâm lãnh đạo chi đạo đó là. Ban chỉ đạo từ xã đến thôn được giao và gắn trách nhiệm , tăng cường phối hợp với MTTQ các ban nghành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động, chỉ đạo các thôn qui hoạch vùng giống cây trồng phù hợp với quĩ đất, rà soát các hộ có đất làm vụ đông nhưng không có lao động làm, cho hộ khác có điều kiện mượn đất làm vụ đông để khép kín vùng cây trồng. Chỉ đạo hợp tác xã cung cấp đủ giống ngô chất lượng cao và ngô ngắn ngày bán tại cửa hàng của hợp tác xã để nhân dân mua giống gieo trồng kịp thời vụ.
Qua kiểm tra thăm đồng của BCĐ sản xuất cho thấy; những ngày ngần đây nhất là từ ngày 12 đến ngày 18/9/2021 nhân dân trong xã đã tập trung nguồn lực thu hoạch nhanh các trà lúa mùa tránh được mưa bảo , bảo vệ được thành quả sản xuất của vụ thu mùa, song song cùng với đó công tác gieo trồng cây vụ đông cũng được triển khai rất tích cực. tính đến ngày 18/9/2021 toàn xã đã gieo trồng được gần 60 ha cây vụ đông. Các thôn có tiến độ cao như Thành giang, Thành Đức Thành Thiện…… số hộ làm được từ 4 sào trở lên gần 70 hộ trong đó có một số hộ làm được từ 1 mẫu trở lên gồm hộ Chị Ngần Nhỏ thôn thành thượng 1m 6s. hộ a Lương cẩm thành thiện 1,1 mẫu; hộ ô Linh thành thiện 1 mẫu, hộ anh phẩm thành Đức 1 mẫu, một số hộ đạt ngưỡng trên 9 sào. với kết quả đó Đảng ủy, UBND xã, BCĐ sản xuất đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo, sự vào cuộc của MTTQ các ban nghành đoàn thể, các chi ủy các chi bộ , các thôn. Đặc biệt là tinh thần hang say lao động sản xuất, cần cù chịu khó của người dân, đồng thời biểu dương các hộ gia đình đã tích cực hưởng ứng tham gia phong trào làm vụ đông, vừa tăng thu nhập cho gia đình và góp phần đảm bảo chỉ tiêu lương thực của địa phương trong năm 2021.
Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã, kết quả gieo trồng cây vụ đông trong những ngày qua là rất phấn khởi, tuy nhiên so với chỉ tiêu phấn đấu đạt 120 ha cây vụ đông thì tỷ lệ còn rất thấp. theo khuyến cáo và nông lịch. Thời vụ gieo trồng các loại giống ngô đến hết ngày 30/9 là đảm bảo và cho năng xuất cao. Hiện nay quỹ đất của các đơn vị thôn còn rất là nhiều thời tiết có mưa , độ ẩm cao, đây là thời điểm thích hợp cho gieo trồng cây vụ đông nhất là cây ngô thương phẩm. vì vậy các thôn, các hộ gia đình cần huy động mọi nguồn lực để mở rộng diện tích;
Với tinh thần “ nhà nhà làm vụ đông, người người làm vụ đông” và quyết tâm đư\a vụ đông trở thành vụ sản xuất chính trong năm. Tin tửơng rằng sản xuất vụ đông năm 2021 của xã thiệu thành sẽ gặt hái được nhiều thành công. Chúc bà con nông dân thu được nhiều kết quả thắng lợi.
Đài truyền thanh xã thiệu thành

Sản xuất vụ đông 2021

Đăng lúc: 12/11/2021 (GMT+7)
100%

Thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã, nhằm hoàn thành được mục tiêu phát triển kinh tế năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ - Hội đồng nhân dân xã. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2001. Đảng ủy xã Thiệu Thành đã thống nhất ban hành nghị quyết chuyên đề về sản xuất vụ đông năm 2021 với nhiều chỉ tiêu quan trọng. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được của sản xuất vụ đông năm 2020, vụ đông năm 2020 xã đã gieo trồng được trên 140 ha cây vụ đông giá trị sản xuất đạt 24, 990 đồng đạt 176 % kế hoạch. Với kinh nghiệm sẵn có và tiềm năng lợi thế về đất đai; vụ đông năm 2021 xã thiệu thành đã xây dựng kế hoạch, mục tiêu phấn đấu hoàn thành 120ha cây trồng vụ đông trở lên gia trị thu nhập đạt 17 tỷ đồng, trong đó bao gồm các loại cây trồng như cây ngô ngọt, ngô thương phẩm, ớt, khoai lang, đậu tương và các loại rau màu khác.
vụ đông.jpg
Để thực hiện được mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đẩy mạnh gieo trồng cây vụ đông, UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai công tác sản xuất vụ đông và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn từ rất sớm,ngày 15 tháng 9 năm 2021 đã tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá kết quả triển khai và tổ chức thực hiện. Một trong những giải pháp đã và đang được quan tâm lãnh đạo chi đạo đó là. Ban chỉ đạo từ xã đến thôn được giao và gắn trách nhiệm , tăng cường phối hợp với MTTQ các ban nghành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động, chỉ đạo các thôn qui hoạch vùng giống cây trồng phù hợp với quĩ đất, rà soát các hộ có đất làm vụ đông nhưng không có lao động làm, cho hộ khác có điều kiện mượn đất làm vụ đông để khép kín vùng cây trồng. Chỉ đạo hợp tác xã cung cấp đủ giống ngô chất lượng cao và ngô ngắn ngày bán tại cửa hàng của hợp tác xã để nhân dân mua giống gieo trồng kịp thời vụ.
Qua kiểm tra thăm đồng của BCĐ sản xuất cho thấy; những ngày ngần đây nhất là từ ngày 12 đến ngày 18/9/2021 nhân dân trong xã đã tập trung nguồn lực thu hoạch nhanh các trà lúa mùa tránh được mưa bảo , bảo vệ được thành quả sản xuất của vụ thu mùa, song song cùng với đó công tác gieo trồng cây vụ đông cũng được triển khai rất tích cực. tính đến ngày 18/9/2021 toàn xã đã gieo trồng được gần 60 ha cây vụ đông. Các thôn có tiến độ cao như Thành giang, Thành Đức Thành Thiện…… số hộ làm được từ 4 sào trở lên gần 70 hộ trong đó có một số hộ làm được từ 1 mẫu trở lên gồm hộ Chị Ngần Nhỏ thôn thành thượng 1m 6s. hộ a Lương cẩm thành thiện 1,1 mẫu; hộ ô Linh thành thiện 1 mẫu, hộ anh phẩm thành Đức 1 mẫu, một số hộ đạt ngưỡng trên 9 sào. với kết quả đó Đảng ủy, UBND xã, BCĐ sản xuất đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo, sự vào cuộc của MTTQ các ban nghành đoàn thể, các chi ủy các chi bộ , các thôn. Đặc biệt là tinh thần hang say lao động sản xuất, cần cù chịu khó của người dân, đồng thời biểu dương các hộ gia đình đã tích cực hưởng ứng tham gia phong trào làm vụ đông, vừa tăng thu nhập cho gia đình và góp phần đảm bảo chỉ tiêu lương thực của địa phương trong năm 2021.
Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã, kết quả gieo trồng cây vụ đông trong những ngày qua là rất phấn khởi, tuy nhiên so với chỉ tiêu phấn đấu đạt 120 ha cây vụ đông thì tỷ lệ còn rất thấp. theo khuyến cáo và nông lịch. Thời vụ gieo trồng các loại giống ngô đến hết ngày 30/9 là đảm bảo và cho năng xuất cao. Hiện nay quỹ đất của các đơn vị thôn còn rất là nhiều thời tiết có mưa , độ ẩm cao, đây là thời điểm thích hợp cho gieo trồng cây vụ đông nhất là cây ngô thương phẩm. vì vậy các thôn, các hộ gia đình cần huy động mọi nguồn lực để mở rộng diện tích;
Với tinh thần “ nhà nhà làm vụ đông, người người làm vụ đông” và quyết tâm đư\a vụ đông trở thành vụ sản xuất chính trong năm. Tin tửơng rằng sản xuất vụ đông năm 2021 của xã thiệu thành sẽ gặt hái được nhiều thành công. Chúc bà con nông dân thu được nhiều kết quả thắng lợi.
Đài truyền thanh xã thiệu thành

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT