Tổng dọn VSMT trên địa bàn xã Thiệu Thành

Ngày 13/10/2018 15:26:34

Hôm nay trên địa bàn xã Thiệu Thành tổ chức ra quân dọn VSMT đường làng ngõ xóm trên địa bàn toàn xã, nòng cốt là các hội viên các tổ chức đoàn thểIMG20180909085743.jpg