xã Thiệu Thành làm tốt công tác tổng dọn vệ sinh môi trường và phát quang hành lang giao thông

Ngày 11/10/2020 16:14:55

xã Thiệu Thành làm tốt công tác tổng dọn vệ sinh môi trường và phát quang hành lang giao thông

Tin: Xã Thiệu Thành làm tốt công tác

tổng dọn VSMT, giải phóng hành lang giao thông

Thực hiện theo kế hoạch của UBND xã, BCĐ VSMT xã đã triển khai kế hoạch tổng dọn vệ sinh môi trường đến tất cả các thôn trong xã. Trong ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10 đã phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã, huy động đoàn viên, hội viên của các đoàn thể, chi hội, và toàn dân xã Thiệu thành với những công việc cụ thể như: khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý chất thải, rác thải, phát quang hành lang giao thông, quét vôi ve, nhổ cỏ các tuyến đường hoa dọn dẹp các loại vật liệu xây dựng, phế liệu, ... đang lấn chiếm lòng lề đường giao thông.

Đây là một hoạt động cụ thể, thiết thực và hết sức ý nghĩa nhằmnâng cao nhận thức cho nhân dân về tầm quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ và cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã. Với tinh thần đó,Toàn thể nhân dân trong xã đã tích cực tham gia quét dọn, thu gom, xử lý rác thải, phát quang hành lang giao thông và quét dọn đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp.

Tiêu chí về VSMT trong chương trình XD NTM , là tiêu chí có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho sự nghiệp phát triển của địa phương, cũng là bộ mặt sát sườn cuộc sống hàng ngày, cho nên các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương coi đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách hiện nay. BCĐ XD NTM xã kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã hãy đồng lòng, chung tay chung sức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, góp phần tạo điều kiện để địa phương phát triển KT – XH bền vững và hoàn thành các tiêu chí NTM vào cuối năm 2020 theo đúng kế hoạch đề ra.

xã Thiệu Thành làm tốt công tác tổng dọn vệ sinh môi trường và phát quang hành lang giao thông

Đăng lúc: 11/10/2020 16:14:55 (GMT+7)

xã Thiệu Thành làm tốt công tác tổng dọn vệ sinh môi trường và phát quang hành lang giao thông

Tin: Xã Thiệu Thành làm tốt công tác

tổng dọn VSMT, giải phóng hành lang giao thông

Thực hiện theo kế hoạch của UBND xã, BCĐ VSMT xã đã triển khai kế hoạch tổng dọn vệ sinh môi trường đến tất cả các thôn trong xã. Trong ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10 đã phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã, huy động đoàn viên, hội viên của các đoàn thể, chi hội, và toàn dân xã Thiệu thành với những công việc cụ thể như: khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý chất thải, rác thải, phát quang hành lang giao thông, quét vôi ve, nhổ cỏ các tuyến đường hoa dọn dẹp các loại vật liệu xây dựng, phế liệu, ... đang lấn chiếm lòng lề đường giao thông.

Đây là một hoạt động cụ thể, thiết thực và hết sức ý nghĩa nhằmnâng cao nhận thức cho nhân dân về tầm quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ và cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã. Với tinh thần đó,Toàn thể nhân dân trong xã đã tích cực tham gia quét dọn, thu gom, xử lý rác thải, phát quang hành lang giao thông và quét dọn đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp.

Tiêu chí về VSMT trong chương trình XD NTM , là tiêu chí có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho sự nghiệp phát triển của địa phương, cũng là bộ mặt sát sườn cuộc sống hàng ngày, cho nên các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương coi đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách hiện nay. BCĐ XD NTM xã kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã hãy đồng lòng, chung tay chung sức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, góp phần tạo điều kiện để địa phương phát triển KT – XH bền vững và hoàn thành các tiêu chí NTM vào cuối năm 2020 theo đúng kế hoạch đề ra.