Xây dựng thôn NTM kiểu mẫu

Đăng lúc: 17/02/2023 (GMT+7)
100%

Thôn Thành Đông đẩy mạnh thực hiện tiêu chí Thôn kiểu mẫuThôn Thành Đông đẩy nhanh tiến độ xây dựng Thộ kiểu mẫu

Thôn Thành Đông, xã Thiệu Thành có 207 hộ, 776 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, song cơ sở vật chất, hạ tầng nơi đây được đầu tư khang trang, đường xá đi lại thuận tiện tạo điều kiện phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần và nỗ lực để xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu.

Năm 2023 Thành Đông phấn đấu về đích thôn nông thôn mới kiểu mẫu, tuy gặp không ít khó khăn, chủ yếu là người dân chưa thực sự hiểu rõ xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là gì? Khái niệm thôn NTM kiểu mẫu còn rất mơ hồ, chung chung với nhiều người dân. Bám sát tình hình thực tế, chi ủy, ban công tác mặt trận thôn đã trăn trở, bàn bạc và xây dựng phương án xây dựng khối đoàn kết toàn dân, tập hợp sức mạnh của Nhân dân chung tay thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo xã, thôn kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng tường rào mẫu ở thôn Thành Đông

Các đồng chí lãnh đạo xã, thôn kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng tường rào mẫu ở thôn Thành Đông

Qua tham quan các mô hình điểm NTM kiểu mẫu tại các địa phương khác trong huyện, cán bộ thôn Thành Đông đã chọn lọc và truyền đạt lại trong các cuộc họp để nhân dân hiểu đúng mục đích, ý nghĩa của phong trào và từ đó triển khai đến toàn thể Nhân dân trong thôn để cùng bàn, thống nhất và xác định nhiệm vụ trọng tâm là mở rộng đường, làm nắp cống rãnh thoát , xây dựng hệ thống tường rào mẫu. Trên cơ sở luôn có sự giám sát của cấp ủy Đảng, Chính quyền từ xã đến thôn và của cộng đồng”.

Nhân dân thôn Thành Đông xây dựng tường rào mẫu

Nhân dân thôn Thành Đông xây dựng tường rào mẫu

Để việc thực hiện thành công thôn Nông thôn mới kiểu mẫu, thôn Thành Đông đã tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung làm trước việc mở đường giao thông, xây dựng tường rào mẫu. Sau một thời gian ngắn đến nay có 123 hộ dân đã tự nguyện phá cổng ra vào, tường rào mở rộng đường, trát áotường rào củ được gần 1.500m. Hưởng ứng phong trào xây dựng tường rào mẫu, tuy có diện tích đất rộng và tường rào dài nhưng các hộ Ông Ngô Văn Ngọ, Bà Nguyễn Thị Tân, Ông Ngô Văn Kiên ... vẫn tích cực tham. Đến thăm gia đình Ông Nguyễn Xuân Hiểu, ngừng tay búa đang phá rỡ bức tường rào, mồ hôi nhễ nhại Ông cho biết: Con cái đi làm ăn xa, có hai ông bà ở nhà, gần 70 tuổi rồi, nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu, thuê thợ không được ông cùng vợ đã phá rỡ 28m tường rào để xây mới theo mẫu. Vui mừng được anh em đến giúp công phá tường rào mở rộng đường, Cụ Nguyễn Thị Tiền, năm nay đã 92 cũng hăng hái tham gia, đưa từng viên gạch cho mọi người để công trình tường rào mẫu của gia đình sớm hoàn thiện. Có nghề trong tay, trong lúc nông nhàn nhiều hộ gia đình đã tự xây dựng tường rào mẫu, với phương châm"ông xây, bà phụ". Để giảm chi phí vận chuyển 3 hộ trong thôn đã làm khuôn tự đúc mẫu trống đồng xi măng phục vụ cho gia đình và bán cho bà con trong thôn như: gia đình Ông Ngô Minh Hoàn, Ngô Xuân Hưng, Trương Trị Thát.

Nhân dân Thôn Thanh Đông đẩy nhanh tiến độ xây dựng tường rào mẫu

Nhân dân Thôn Thanh Đông đẩy nhanh tiến độ xây dựng tường rào mẫu

Về Thành Đông hôm nay, phong trào xây dựng tường rào mẫu đang như là ngày hội. Nhà nhà, người người và khắp các ngõ xóm thi đua lao động góp phầnxây dựng quê hương thêm phần khởi sắc. Xây dựng được tường rào mẫu làm cho đường làng, ngõ xóm sạch sẽ thông thoáng, giao thương hàng hóa thuận lợi, mởrộng phát triển sản xuất, theo đó đời sống tinh thần được nâng lên bà con cùng đoàn kết tạo đà thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua khác ở địa phương.

Nhân dân thôn Thành Đông đổ tấm đan đậy nắp cống rãnh thoát nước

Nhân dân thôn Thành Đông đổ tấm đan đậy nắp cống rãnh thoát nước

Thành Đông đã và đang tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm và vai trò của các chủ thể trong việc tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thông qua việc xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu nhằm giúp người dân Thành Đông phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương có nếp sống văn hóa, văn minh, môi trường và an ninh được đảm bảo. Với ý nghĩa quan trọng đó, phong trào xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu ở Thành Đông sẽ có sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn toàn xã.

Xây dựng thôn NTM kiểu mẫu

Đăng lúc: 17/02/2023 (GMT+7)
100%

Thôn Thành Đông đẩy mạnh thực hiện tiêu chí Thôn kiểu mẫuThôn Thành Đông đẩy nhanh tiến độ xây dựng Thộ kiểu mẫu

Thôn Thành Đông, xã Thiệu Thành có 207 hộ, 776 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, song cơ sở vật chất, hạ tầng nơi đây được đầu tư khang trang, đường xá đi lại thuận tiện tạo điều kiện phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần và nỗ lực để xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu.

Năm 2023 Thành Đông phấn đấu về đích thôn nông thôn mới kiểu mẫu, tuy gặp không ít khó khăn, chủ yếu là người dân chưa thực sự hiểu rõ xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là gì? Khái niệm thôn NTM kiểu mẫu còn rất mơ hồ, chung chung với nhiều người dân. Bám sát tình hình thực tế, chi ủy, ban công tác mặt trận thôn đã trăn trở, bàn bạc và xây dựng phương án xây dựng khối đoàn kết toàn dân, tập hợp sức mạnh của Nhân dân chung tay thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo xã, thôn kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng tường rào mẫu ở thôn Thành Đông

Các đồng chí lãnh đạo xã, thôn kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng tường rào mẫu ở thôn Thành Đông

Qua tham quan các mô hình điểm NTM kiểu mẫu tại các địa phương khác trong huyện, cán bộ thôn Thành Đông đã chọn lọc và truyền đạt lại trong các cuộc họp để nhân dân hiểu đúng mục đích, ý nghĩa của phong trào và từ đó triển khai đến toàn thể Nhân dân trong thôn để cùng bàn, thống nhất và xác định nhiệm vụ trọng tâm là mở rộng đường, làm nắp cống rãnh thoát , xây dựng hệ thống tường rào mẫu. Trên cơ sở luôn có sự giám sát của cấp ủy Đảng, Chính quyền từ xã đến thôn và của cộng đồng”.

Nhân dân thôn Thành Đông xây dựng tường rào mẫu

Nhân dân thôn Thành Đông xây dựng tường rào mẫu

Để việc thực hiện thành công thôn Nông thôn mới kiểu mẫu, thôn Thành Đông đã tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung làm trước việc mở đường giao thông, xây dựng tường rào mẫu. Sau một thời gian ngắn đến nay có 123 hộ dân đã tự nguyện phá cổng ra vào, tường rào mở rộng đường, trát áotường rào củ được gần 1.500m. Hưởng ứng phong trào xây dựng tường rào mẫu, tuy có diện tích đất rộng và tường rào dài nhưng các hộ Ông Ngô Văn Ngọ, Bà Nguyễn Thị Tân, Ông Ngô Văn Kiên ... vẫn tích cực tham. Đến thăm gia đình Ông Nguyễn Xuân Hiểu, ngừng tay búa đang phá rỡ bức tường rào, mồ hôi nhễ nhại Ông cho biết: Con cái đi làm ăn xa, có hai ông bà ở nhà, gần 70 tuổi rồi, nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu, thuê thợ không được ông cùng vợ đã phá rỡ 28m tường rào để xây mới theo mẫu. Vui mừng được anh em đến giúp công phá tường rào mở rộng đường, Cụ Nguyễn Thị Tiền, năm nay đã 92 cũng hăng hái tham gia, đưa từng viên gạch cho mọi người để công trình tường rào mẫu của gia đình sớm hoàn thiện. Có nghề trong tay, trong lúc nông nhàn nhiều hộ gia đình đã tự xây dựng tường rào mẫu, với phương châm"ông xây, bà phụ". Để giảm chi phí vận chuyển 3 hộ trong thôn đã làm khuôn tự đúc mẫu trống đồng xi măng phục vụ cho gia đình và bán cho bà con trong thôn như: gia đình Ông Ngô Minh Hoàn, Ngô Xuân Hưng, Trương Trị Thát.

Nhân dân Thôn Thanh Đông đẩy nhanh tiến độ xây dựng tường rào mẫu

Nhân dân Thôn Thanh Đông đẩy nhanh tiến độ xây dựng tường rào mẫu

Về Thành Đông hôm nay, phong trào xây dựng tường rào mẫu đang như là ngày hội. Nhà nhà, người người và khắp các ngõ xóm thi đua lao động góp phầnxây dựng quê hương thêm phần khởi sắc. Xây dựng được tường rào mẫu làm cho đường làng, ngõ xóm sạch sẽ thông thoáng, giao thương hàng hóa thuận lợi, mởrộng phát triển sản xuất, theo đó đời sống tinh thần được nâng lên bà con cùng đoàn kết tạo đà thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua khác ở địa phương.

Nhân dân thôn Thành Đông đổ tấm đan đậy nắp cống rãnh thoát nước

Nhân dân thôn Thành Đông đổ tấm đan đậy nắp cống rãnh thoát nước

Thành Đông đã và đang tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm và vai trò của các chủ thể trong việc tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thông qua việc xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu nhằm giúp người dân Thành Đông phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương có nếp sống văn hóa, văn minh, môi trường và an ninh được đảm bảo. Với ý nghĩa quan trọng đó, phong trào xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu ở Thành Đông sẽ có sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn toàn xã.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT