Địa giới hành chính

Xã Thiệu Thành nằm ở phía tây bắc của huyện Thiệu Hóa.

Lịch sử hành chính

Vùng đất thuộc xã Thiệu Thành ngày nay, vào đầu thế kỉ 19 là các thôn thuộc tổng Phù Chẩn, huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Thiên

Cuối năm 1945, huyện Thụy Nguyên đổi thành huyện Thiệu Hóa.

Năm 1977, xã Thiệu Thành cùng với các xã phía bắc sông Chu của huyện Thiệu Hóa sáp nhập với huyện Yên Định thành huyện Thiệu Yên.

Năm 1996, xã Thiệu Thành thuộc huyện Thiệu Hóa mới tái lập.

Hiện nay, xã Thiệu Thành gồm có các làng:

  • Thành Thiện: đầu thế kỉ 19 là thôn Lộng Giang thuộc xã Hưng Tổ, tổng Phù Chẩn, đầu thế kỉ 20 đổi thành Thành Thiện. Thôn này từng có thời gian phiêu bạt nơi khác.
  • Thành Bảo, Thành Đức, Thành Tiến: ba làng này vào đầu thế kỉ 19 là thôn Biểu Đức, tên nôm là làng Bèo.
  • Thành Sơn: tên nôm là làng Mấu, trước đây là Mậu Sơn.
  • Thành Đông: trước đây là Nhồi Đông rồi Đoài Đông.
  • Thành Thượng: trước đây là Nhồi Thượng rồi Đoài Thượng.
  • Thành giang: tên nôm là làng Lòng.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT