Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
128/QĐ-UBND03/9/2018Về việc thành lập BCĐ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2018
13/QĐ-UBND28/01/2018Về việc khen thưởng học tập làm theo tư tưởng đạo đực phong cách Hồ Chí Minh
Số: 52 /KH-UBND07/02/2017KẾ HOẠCH Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT